Welkom op de website van Op IJgen Weize!

Wij nodigen u uit om kennis te maken met en een eerste indruk te krijgen van wat Op IJgen Weize voor u en uw organisatie kan betekenen.

Trainingen

Een van de instrumenten die wij hiervoor gebruiken, is training. Daarbij kunt u onder meer denken aan trainingen op het vlak van presentatie, gespreksvoering en klantencontact, maar ook persoonlijke effectiviteit, leidinggeven en teambuilding.

Praktijkgericht
Trainingen van 0p ijgen weize zijn praktijkgericht. Leren is immers doen. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan situaties die u in de praktijk tegenkomt. Ook de in de training behandelde theorie is direct toe te passen tijdens het dagelijkse werk. 'Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat...?' is daarbij een steeds terugkerende vraag.

Nieuwe inzichten
De trainingen resulteren in de praktijk tot het experimenteren met nieuwe inzichten en pas verworven vaardigheden. Uiteindelijk maakt u natuurlijk de keuze wat u wel en wat u niet actief gaat toepassen tijdens uw werkzaamheden. 0p ijgen weize zet ervaren trainers in om uw doelen op het vlak van training en opleiding in kaart te brengen.

Coaching

Haal het beste uit uw human capital

"Coachen is een doelgerichte techniek om u te helpen uw doelen aanmerkelijk sneller en gemakkelijker te realiseren!"

Vragen stellen
De meest in het oog lopende techniek van een coach is het stellen van vragen. De coach vertelt dus niet wat hij/zij denkt, vindt of weet. Nee. De coach stelt zodanig vragen dat de gecoachte zelf gaat nadenken over wat voor hem/haar het best van toepassing en/of wenselijk is.

Doelen realiseren
De manier van vragen stellen dient natuurlijk wel zinvol te gebeuren. De coach gebruikt daarom een bepaald type vragen op het ene moment en weer andere vragen op een ander moment. Deze vragen stelt hij/zij ook met een bepaald doel, namelijk het realiseren van wenselijke doelen door de klant.

Proces
Coachen is dus vaak een proces, een traject waarbij de coach de gecoachte al vragend door dat traject heen helpt. In onze definitie van wat coachen is, is dat proceselement ook duidelijk opgenomen.

Contact