Wie zijn wij?
0p ijgen weize is in Nederland de enige professionele aanbieder van het Stewardprogramma. Onze medewerkers hebben jarenlang ervaring opgedaan binnen verschillende vakgebieden, bij grote bedrijven en als trainer bij diverse scholen binnen het basis-, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. We know how to handle!

Onze missie
Meer verdraagzaamheid, waar iedereen een positieve bijdrage aan levert. Een toleranter Nederland begint bij alle partijen die iets te maken hebben met de opvoeding van onze kinderen. Thuis zijn we afhankelijk van wat er achter de voordeur gebeurt. Op school, bij de sportclub en in de wijk komen al die verschillende regels bij elkaar. Door de maatschappij op te knippen in gemeenschappen, willen we helpen om de problemen te lijf te gaan. Erbij horen betekent meedoen. Steward spreekt je aan!!!

 

0p Ijgen Weize is vanaf 2009 toonaangevend op het gebied van gedragsverandering binnen het onderwijs. Veel onderwijsinstellingen gingen u voor en boekten te gewenste resultaten.