"Schoon, rustig en respectvol".

Veel onderwijsinstellingen maken gebruik van het programma Steward Op School. Waarom? De maatschappij individualiseert en daarmee ook de leerlingen. Op nog veel scholen moet iets gebeuren op het gebied van orde en respect. Een schone, rustige en respectvolle school voor iedereen. Een illusie? Nee. Door de leerlingen niet als boeman aan te wijzen maar juist onderdeel van de oplossing te maken, bereiken we dit samen. Het programma Steward Op School heeft veel successen geboekt, en nog steeds. Onze missie: tolerantie op elke school. Iedereen moet zich toch veilig kunnen voelen in zijn/haar leeromgeving?

 

Aanspreekcultuur
De dwang naar een aanspreekcultuur, versus de krachten van vrijblijvendheid en verhuftering…ja… en nu? Een aanspreek cultuur kan alleen gedijen als mensen vertrouwen in zichzelf en elkaar hebben, waar mensen zich verbonden voelen met zichzelf (je mag jezelf zijn) en de gemeenschap (school) en waar mensen persoonlijke verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen. 
De 3 V-s: Vertrouwen, Verbinding en Verantwoordelijkheid kunnen floreren in een gemeenschap (school) waar een cultuur van compassie heerst.

Burgerschapscompetenties
Ons programma valt binnen de verplichte burgerschap. En terecht. Door de leerlingen elkaar aan te laten spreken op (on)gewenst gedrag (de peer-to-peermethode) zijn al de nodige successen een feit, te weten:

  • Orde in de aula, gangen en lokalen.
  • Toenemend respect van en naar de medewerkers en medeleerlingen.
  • Op een schone, rustige en respectvolle school is het prettiger verblijven. Dit vertaalt zich in minder verzuim en betere resultaten.
  • Conciërges kunnen hun tijd beter indelen door samen te werken met de leerlingen in plaats van voor de leerlingen te werken.
  • Meer tijd om tijdens de pauze de aandacht op de leerlingen te richten en hierdoor pestgedrag te signaleren en aan te pakken.

We willen toch allemaal een schone, rustige en respectvolle school?

 

Steward spreekt je aan!