Assistent-coördinator spreekt je aan!
Als assistent-coördinator krijgt de leerling de juiste kennis mee om een team gestructureerd op pad te sturen. Als rechterhand van de stewardcoördinator stuurt hij/zij Stewards aan, stimuleert ze en evalueert samen met de coördinator de resultaten. Een veelomvattende functie: bij escalaties moet de assistent-coördinator ingrijpen door bijvoorbeeld de mediator in te schakelen of zelf (in samenwerking met de Stewards en/of de coördinator) een oplossing aan te dragen en uit te werken. Wanneer het rustig en veilig is tijdens de pauze is er ook een belangrijke rol voor de assistent-coördinator weggelegd, namelijk de rust bewaken en bewaren. Leidinggevende capaciteiten worden op deze manier ‘spelenderwijs’ gestimuleerd.

Theorie
De leerlingen krijgen de nodige informatie over hoe je leiding geeft aan leeftijdsgenoten, evaluatietechniek, ontvangsttechniek, motivatie en stimulatie.

Praktijk
De trainer coacht de assistent-coördinator gedurende een kleine en een grote pauze.

Na de training weet iedere assistent-coördinator:
Hoe hij/zij leiding geeft aan leeftijdsgenoten en hoe hij/zij roosters maakt.

Na de training kunnen de aanstaande assistent-coördinators:
Stewards positief ontvangen, Stewards taken geven, het gedrag van Stewards herkennen, evalueren met de Stewards. Werkt de school al met de Stewardcoach, dan zal de assistent-coördinator de Stewardcoach aansturen.

Duur training
Twee lesuren training.
Een halve dag (twee pauzes) praktijkbegeleiding/coaching.

Certificaat
Leerlingen die het programma succesvol hebben doorlopen, krijgen een certificaat.

Groepsgrootte
Maximaal vijf leerlingen per groep + coördinator.