‘Een vieze school is zo OLD school’
Voert jouw school (binnenkort) het programma Steward Op School in? Dan wil je uiteraard alvast weten wat jou en je medeleerlingen te wachten staat. Allereerst is het belangrijk om te weten dat je sámen, als één team, met de anderen gaat zorgen dat jouw school een leuke, prettige omgeving wordt en blijft. Geen zeurende leerkrachten die jullie wijzen op hangen in de gang en rommel opruimen: jullie krijgen zelf de verantwoordelijkheid. En iedereen komt aan de beurt. Bovendien surveilleer je niet alleen: er loopt een medeleerling mee als Steward en je kunt altijd terecht bij je stewardcoach, die tijdens de surveillance in de buurt is. Uiteindelijk ervaar je dat een veilige, rustige en schone school voor iedereen het prettigst is. Bovendien krijg je belangrijke handvatten mee, die ook later tijdens je loopbaan van pas zullen komen.

Tijdens je taak als Steward werk je aan de volgende competenties:
» Beslissingen nemen en activiteiten opzetten.
» Verantwoordelijkheid durven nemen.
» Aandacht en begrip tonen.
» Samenwerken en overleggen.
» Ethisch en integer handelen.
» Onderzoeken.
» Plannen en organiseren
» Instructies en procedures opvolgen.
Als je Steward bent op het middelbaar onderwijs, is het programma Steward Op School onderdeel van de verplichte burgerschapscompetenties.

Certificaat
Als je je taak als Steward goed hebt afgerond, krijg je een certificaat. De school bepaalt de beoordeling die op dit certificaat staat. Dit certificaat kan later goed van pas komen wanneer je gaat solliciteren op een baan.