Steward op School

Verschillende scholen legden in 2007 het volgende verzoek neer bij de overheid: Help ons met een oplossing om het afnemende gevoel van veiligheid en orde op school tegen te gaan.

De overheid heeft hier gehoor aan gegeven en stimuleert de invoering van het Stewardprogramma door het te erkennen als methodiek die valt binnen de burgerschapscompetenties.