"Coachen is een doelgerichte techniek om u te helpen uw doelen aanmerkelijk sneller en gemakkelijker te realiseren!"

 
Vragen stellen

De meest in het oog lopende techniek van een coach is het stellen van vragen. De coach vertelt dus niet wat hij/zij denkt, vindt of weet. Nee. De coach stelt zodanig vragen dat de gecoachte zelf gaat nadenken over wat voor hem/haar het best van toepassing en/of wenselijk is. De coach is een sparringpartner, motivator en klankbord. 

Doelen realiseren

De manier van vragen stellen dient natuurlijk wel zinvol te gebeuren. De coach gebruikt daarom een bepaald type vragen op het ene moment en weer andere vragen op een ander moment. Deze vragen stelt hij/zij ook met een bepaald doel, namelijk het realiseren van wenselijke doelen door de klant. 

 


Proces

Coachen is dus vaak een proces, een traject waarbij de coach de gecoachte al vragend door dat traject heen helpt. In onze definitie van wat coachen is, is dat proceselement ook duidelijk opgenomen. Samen zetten we stappen richting de gewenste resultaten. 

Wat kunt u van ons verwachten? 
Een coaching traject begint meestal met een kennismakingsgesprek waarbij u de coach beter leert kennen. Hierbij worden vragen besproken en een plan opgesteld dat aansluit bij uw behoeften. 

Tijdens de sessies zal onze coach verschillende technieken gebruiken om u te ondersteunen en uit te dagen. Dit kan variëren van het stellen van krachtige vragen tot het geven van praktische oefeningen of tools om mee aan de slag te gaan. De frequentie en duur van de sessies worden in overleg bepaald.

Het traject eindigt meestal met een evaluatie, waarbij u terugkijkt op de vooruitgang en het bespreken van eventuele vervolgstappen. Het doel is om u in staat te stellen zelfstandig verder te gaan met de inzichten en vaardigheden die u tijdens de training heeft opgedaan.