Jong geleerd…
Als je kinderen het meest effectief iets wilt leren, doe je dat spelenderwijs. Geen taaie lesstof opdreunen en hopen dat ze er iets mee gaan doen. Kinderen pikken het snelst iets op als ze zelfs iets mogen doen, waarnemen, oefenen én ervaren. 0p ijgen weize reikt ze de handvatten aan, de leerlingen voeren samen de missie uit: de verantwoordelijkheid nemen om de school schoon, rustig en veilig te houden.

In de praktijk
De Steward, herkenbaar aan een Stewardjas en portofoon, spreken elkaar aan op gewenst en niet gewenst gedrag. De leerlingen spelen namelijk een grote rol om de regels van de school te onderhouden. In plaats van ze als probleem te zien, zijn ze een onderdeel van de oplossing! Het aanspreken van doelgroep tot de doelgroep noemen we peer-to-peermethode. Het voordeel van deze succesvolle methode is dat leerlingen dezelfde taal spreken. Een medeleerling die kinderen die er een potje van maken aanspreekt, werkt veel effectiever dan een mopperende docent. Uiteraard is er altijd een stewardcoach aanwezig bij de Stewards, maar uiteindelijk dragen de Stewards en de leerlingen zelf het nodige steentje bij om de sfeer op school te optimaliseren. Het saamhorigheidsgevoel is immers de basis om als één team iets voor elkaar te krijgen: een prettige omgeving, voor iedereen.

Trainingen
0p ijgen weize zal op haar eigen wijze de trainingen verzorgen en de klassen voorzien van een theorieles. Voor de Steward is er ook een praktijkles, zodat de leerlingen zelfverzekerd op pad kunnen.

De theorieles van Steward bestaat uit de onderwerpen:
» Hoe schoon is mijn school?
» Hoe kan ik afval verminderen (bijv. boterham in broodtrommel i.p.v. boterhamzakje)?
» Wat doe ik als Steward?
» Hoe zie ik eruit als Steward?
» Hoe waarborg ik de sfeer?
» Wat kan wel en wat niet?
» Wat levert het mij op?

De praktijkles is er voor de leerlingen die daadwerkelijk de rol van Steward gaan uitoefenen. We staan onder meer stil bij het maken van oogcontact, hoe je het lichaam inzet en hoe je iets tegen de ander zegt. Tijdens de praktijkles gebruiken we onder meer het rollenspel als werkvorm om verschillende situaties te oefenen en de Steward in spe tot in de puntjes voor te bereiden op zijn of haar rol.