Sámen werken aan een aanspreekcultuur
Honderd keer tegen leerlingen mopperen en zeggen dat ze iets niet mogen doen, werkt vaak niet of juist averechts. Bovendien is het enorm vermoeiend om telkens hetzelfde te moeten zeggen, zonder enig effect.
In plaats van de leerlingen als het probleem te zien, maak je ze het onderdeel van de oplossing. Laat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen, het gevoel krijgen dat ze samen aan iets werken. Iets, wat eigenlijk iedereen wil: een fijne omgeving waar iedereen graag verblijft.

Praktijk
In Amerika lopen al jarenlang Stewards rond op scholen. Dit bleek zo succesvol, dat deze methode inmiddels ook op veel Nederlandse scholen is ingevoerd. Stewards, herkenbaar aan een stewardjas en portofoon, spreken elkaar aan op niet gewenst gedrag. Het aanspreken van doelgroep tot doelgroep noemen we peer-to-peermethode. De leerlingen spelen dus een grote rol om de regels van de school te onderhouden en de verantwoordelijkheid hiervoor te dragen. Samen, als één team, zorgen ze ervoor dat de school – de plek waar ze bijna het grootste deel van hun tijd verblijven – een schone, veilige en prettige omgeving is en blijft. Voor iedereen.

Trainingen
0p ijgen weize zal op haar eigen wijze de trainingen verzorgen en alle klassen voorzien van een theorieles. Het leerjaar dat de Steward gaat zijn, krijgt eveneens een uitgebreide praktijkles. De theorieles is er voor iedere leerling op school en bestaat uit een training van een lesuur. Na de training weet de leerling:
» wat de reden is van de invoering (normen en waarden);
» wie Steward worden;
» wat een Steward doet;
» wat dit oplevert voor hem/haar;
» wat er van hem/haar wordt verwacht (respect);
» wat hij/zij van de Steward kan verwachten.
De praktijkles is er voor de leerlingen die daadwerkelijk de rol van Steward gaan uitoefenen. Tijdens de praktijkles gebruiken we het rollenspel als hulpmiddel om verschillende situaties te oefenen en de Steward in spe tot in de puntjes voor te bereiden op zijn of haar taak.

Een leuke school vorm je sámen!