Privacyverklaring 0p ijgen weize

Datum laatste wijziging: 09 januari 2024 

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Dit beleid, vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door 0p ijgen weize worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe 0p ijgen weize met persoonsgegevens omgaat.

De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoonsgegevens voor de voornaamste doeleinden van de verwerking van het plannen van trainingen, het verzorgen van nazorg en het verwerken van facturen.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s), door  contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met onze klantenservice, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan een  promotie of enquête en wanneer u een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten, die nodig is om u in staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of ons antwoord te bieden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan andere onderwijsinstellingen (waar nodig). Dit is het geval wanneer de onderwijsinstelling ons verzoekt om bij een andere onderwijsinstelling te mogen kijken hoe een van onze diensten in de praktijk haar vruchten afwerpt, referenties genaamd. In het geval van de verwerking van referenties delen wij uw persoonlijke gegevens met de onderwijsinstelling die hiertoe een verzoek bij ons indient. Onze referenties hebben hiervoor toestemmingsformulier ondertekend.

1.2 Verwerking van trainingen

Meer specifiek, om uw verzoek om een training te plannen of te wijzigen of updaten, moeten wij de volgende informatie verzamelen:

 1. Naam van de directeur (A)
 2. Na(a)m(en) van de coördinator(en) op organisatieniveau (B)
 3. Na(a)m(en) van de coördinator(en) op uitvoeringsniveau (C)
 4. Naam van de roostermaker (D)
 5. Algemene telefoonnummer (E)
 6. Directe telefoonnummer (vast/mobiel) (F)
 1. De naam van de directeur is nodig om het contract met 0p ijgen weize af te sluiten.
 2. De na(a)m(en) van de coördinator(en) op organisatieniveau zijn nodig voor de exacte invulling van de uit te voeren dienst(en)
 3. De na(a)m(en) van de coördinator(en) op uitvoeringsniveau zijn nodig omdat zij als contactpersoon benaderd worden inzake de nazorg
 4. De naam van de roostermaker is nodig om de trainingen in te roosteren en eventuele uitvaluren te her-roosteren
 5. Het algemene telefoonnummer wordt opgeslagen om contact op te nemen met een van bovenstaande personen
 6. Een direct telefoonnummer wordt opgeslagen als een van bovenstaande deze persoonlijk aan ons beschikbaar heeft gesteld

1.3 Gebruik van het IP-adres

We kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer identificeert op een netwerk of internet. 

2. DELEN van uw informatie

We kunnen u persoonsgegevens delen met de volgende derden wanneer u onze diensten afneemt en u als referentie een toestemmingsformulier heeft ondertekend:

Uw persoonsgegevens worden daarom niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Verder is 0p ijgen weize wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak.

3. Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

Onze computers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.

We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Desalniettemin, zijn we niet in staat om garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

4. UW RECHTEN: toegang en correcties

Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen op uw verzoek ook persoonsgegevens corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Uw aanvraag wordt binnen 14 dagen afgehandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen, via privacy@oijw.nl of schrijf naar “0p ijgen weize inzake Privacy, De Huufkes 33a, 5674 TL Nuenen”. 


5. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: privacy@oijw.nl of schrijf naar “0p ijgen weize inzake Privacy, De Huufkes 33a, 5674 TL Nuenen”. 

Uw aanvraag wordt binnen 14 dagen afgehandeld.

We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden. Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

6. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

0p ijgen weize behoudt persoonsgegevens tot 24 maanden na het einde van de dienst, waarbij na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens, meer specifiek informatie over betalingen, worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

8. Cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde “cookies” om de werking van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken.

“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dit kan de bruikbaarheid van onze website beperken. Lees onze cookieverklaring op: https://www.stewardopschool.nl/cookies/


9. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde “cookies”. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

10. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren.

11. Webwinkel / nieuwsbrieven

We verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum, naam, adres, woonplaats telefoonnummer en de bestelling. De gegevens worden in de webwinkel verwijderd binnen 10 dagen na het verzenden van de bestelling. De bestelling wordt vervolgens opgeslagen in ons CRM-programma onder de naam van uw onderwijsinstelling. 0p ijgen weize verstuurd geen nieuwsbrieven.

12. Klachten

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door 0p ijgen weize kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons